,

เชิญชวนร่วมอบรม “สรรสร้างอย่างสร้างสรรค์ กับนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน”

คณะศึกษาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรรสร้างอย่างสร้างสรรค์กับนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน” ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 23 มีนาคม 2567
ณ ห้องกิจกรรมอาจารย์ ชั้น 2 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
.
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://educ.su.ac.th/creativeinnovation
รับสมัครจำนวนจำกัด หัวข้อละ 30 ท่าน!!!