ดาวน์โหลด

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร (ZIP)

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วาระครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนา (PNG)

คู่มือมาตรฐานการใช้อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร (PDF)

ชุดตัวอักษร Silpakorn72 (ZIP)

ชุดตัวอักษร Silpakorn 70Yr (ZIP)

ชุดตัวอักษร Silpakorn 70YrNew (ZIP)

ตราสัญลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ZIP)

ภาพพื้นหลังสำหรับ Virtual Background (ZIP)

เพลง ศึกษาศาสตร์ ศิลปากร (ZIP)


ชุดสีไทยโทน THAITONE 2.0 (ZIP)


เอกสารใบสมัครงาน

– ใบสมัครพนักงานประจำ

– ใบสมัครพนักงานชั่วคราว

– ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว


เอกสารทั่วไป


เอกสารนักศึกษา


เอกสารหลักสูตร


เอกสารประเมินผลการปฏิบัติงาน