คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เมษายน 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ โถงสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารศึกษาศาสตร์ 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมพิธี