ภาควิชาการบริหารการศึกษา เชิญชวนร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ “เหลียวหลัง แลหน้า พิเคราะห์พิจารณาการศึกษาไทย”

ภาควิชาการบริหารการศึกษา ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณาจารย์ หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ
ในหัวข้อ “เหลียวหลัง แลหน้า พิเคราะห์พิจารณาการศึกษาไทย”
วิทยากรโดย ดร.พะโยม ชิณวงศ์ รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน ศึกษาธิการภาค 8 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 และ ดร.พวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

ในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. – 12.30 น.
ณ ห้องประชุมไทยประกันชีวิต อาคารโสมสวลี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 091-007-7112 คุณชลธิชา ผู้ประสานงานโครงการ
หลังจบการอบรมมีเกียรติบัตรมอบให้กับผู้เข้าร่วมประชุม