คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร จัดพิธีใหญ่บวงสรวงเทวรูปพระพิฆเนศวร 29 นิ้ว

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 ณ ลานข้างอาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และมหาเทวาภิเษกเทวรูปพระพิฆเนศวร เนื้อสำริดนอก หน้าตัก 29 นิ้ว เนื่องในโอกาสที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวาระครบรอบ 50 ปี

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์, ศาสตราจารย์ ดร. คณิต เขียววิชัย, รองศาสตราจารย์กัญญรัตน์ เวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ร่วมพิธี

ในภาคเช้ามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ นำโดยพระศรีวิสุทธิวงศ์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร พร้อมคณะสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เทวรูปฯ

ช่วงสายประกอบพิธีบวงสรวง มหาเทวาภิเษกได้รับความอนุเคราะห์จาก พราหมณ์ปกรณ์ วุฒิพราหมณ์ เทวสถาน สำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์) เป็นผู้ประกอบพิธี อ่านประกาศบวงสรวง มหาเทวาภิเษก โปรยข้าวตอกดอกไม้ ถวายน้ำเทพมนต์ ถวายใบมะตูม ถวายเจิมที่องค์เทวรูปฯ พร้อมทั้งโปรยข้าวตอกดอกไม้ ที่กล่องวัตถุมงคลเหรียญที่รฤกที่จัดสร้างขึ้นพร้อมกันนี้ด้วย

ซึ่งการจัดสร้างเทวรูปพระพิฆเนศวร เป็นผลงานการออกแบบของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ไทวัฒนกุล หัวหน้าภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

โดยการจัดสร้างเทวรูปพระพิฆเนศวรขนาดหน้าตัก ๒๙ นิ้ว ที่ประดิษฐาน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นั้น องค์พระพิฆเนศวรสร้างจากเนื้อสำริดนอกลงสีพาติน่า ฐานกว้าง 29 นิ้ว พร้อมฉากหลังฉลุลาย บริเวณฐานปูกระเบื้องหินอ่อนพร้อมประทับตราพระนามาภิไธยย่อ ส.ธ. ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้รับพระราชานุญาตให้นำมาประดิษฐาน ณ บริเวณฐาน ชั้นล่างประดับด้วย “หนูมูสิกะ” ซึ่งเป็นบริวารเอกของพระพิฆเนศวร

ติดตามการรับเหรียญที่รฤกในการจัดสร้างฯ ได้ที่เพจ พระพิฆเนศวร 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร