ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์