คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2567
ณ โถงสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารศึกษาศาสตร์ 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมพิธี