คณะผู้บริหารจาก Francis Marion Universityเข้าพบผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองหน่วยงานณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวิเทศสัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและพันธกิจเพื่อสังคม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และเลขานุการคณะฯ
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Francis Marion University รัฐเซาท์แคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
นำโดย Dr. Matthew W. Turner Professor of Philosophy Director of Philosophy and Religious Studies,
Dr. Polly Haselden, Dr. Lorianne Turner
เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารบุคลากร การพัฒนาองค์กร การวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
การพัฒนาหลักสูตร การจัดการศึกษา และสร้างความร่วมมือ​ทางวิชาการระหว่างสองหน่วยงาน
ณ ห้องประชุม​สวัสดิ์ สุวรรณ​นที ชั้น 2 อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร