คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่งมอบภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังให้กับกรมการสัตว์ทหารบก

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2567 ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
พร้อมด้วย อาจารย์เอกชัย ภูมิระรื่น รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและพันธกิจเพื่อสังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา ร่วมส่งมอบภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังองค์พระปฐมเจดีย์และพระร่วงโรจนฤทธิ์
ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ณ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม
ในการนี้ พล.ต.รณรงค์ โรจนเสน เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก
ในการนี้ พร้อมด้วย พ.อ.ศักดาเดช ประเสริฐศรี รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และ พ.อ.ภาคภูมิ อินดี
ให้การต้อนรับและรับมอบภาพผลงาน พร้อมทั้งให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา