คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญชวนร่วมบริจาคทุนเพื่อการศึกษา “ศึกษาฯ ครูช่วยศิษย์ พี่ช่วยน้อง”

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2566

เพื่อเป็นทุนช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ขาดแคลนทุนทรัพย์ และส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

ร่วมบริจาคได้ที่
งานคลังฯ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
หรือ โอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต ชื่อบัญชี “ศึกษาศาสตร์ มศก. เงินบริจาคเพื่อการศึกษา” เลขที่บัญชี 352-7-01924-8

เมื่อท่านทำการบริจาคแล้ว กรุณากรอกแบบฟอร์มแจ้งการบริจาค
ทางคณะฯ จะออกใบรใบเสร็จ ท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
กรอกข้อมูลได้ที่ >> https://forms.gle/amXnLioEyyCU94dV8