ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครนักศึกษาปี 67

TCAS 67 มาแล้ว ผู้ที่สนใจเป็น นักจิตวิทยา ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอชวนนักเรียนที่สนใจศาสตร์ด้านจิตใจ และพฤติกรรมมนุษย์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หลักสูตร สาขาจิตวิทยา (ภาคปกติ และโครงการพิเศษ)
เป็นสาขาที่ติด Top3 ของ ม. ศิลปากรติดต่อกันทุกปี
และเปิดรับ นักศึกษา มากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย
เปิดรับ รอบ 2 และ รอบ 3 รวมกว่า 120 คน
เกณฑ์คะแนนและวิชาในแต่ละรอบสามารถดูได้ที่
www.mytcas.com หรือ www.admission.su.ac.th