คณะศึกษาศาสตร์ฯ ร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2566

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กำหนดจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

โดยได้รับเกียรติจาก นายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้บริหาร จากหน่วยงาน สำนัก ผู้แทนนักเรียน นักศึกษา ร่วมในพิธี
.
ภายในงานมีพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และสิ่งศักดิ์สิทธิ์, การอ่านบทอาศิรวาท “สุนทรอาศิรวาทราชสดุดี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” อ่านโดย นายธีรไนย ปุ่นภักดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ ฝึกซ้อมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา หอมฟุ้ง และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้) พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว