คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการ “ศึกษาศาสตร์ ตักบาตรร่วมบุญ”สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร โครงการ “ศึกษาศาสตร์ ตักบาตรร่วมบุญ”
โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมทั้งรับบิณฑบาตอาหารแห้ง
ซึ่งกิจกรรมจัดเป็นประจำทุกวันพุธ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
และเป็นการสร้างสัมพันธภาพภายในคณะฯ