คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีคว้ารางวัลในการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลคณะสัตวศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อสมทบทุนงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา
โดย ทีมเด็กสาธิตศิลปากร สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
และประเภทบุคคล คุณสุริยา ทองทวี จากทีมศึกษาฮาเฮ คว้ารางวัลเกมเดี่ยวสูงสุดชาย
ทั้งนี้ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ร่วมสมทบทุนในการสนับสนุน 2 ทีม จำนวน 6,000 บาท