คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ครบรอบ 56 ปีแห่งการสถาปนาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
มอบหมายให้ อาจารย์เอกชัย ภูมิระรื่น รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและพันธกิจเพื่อสังคม
เป็นผู้แทนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ
56 ปีแห่งการสถาปนาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร รับมอบกระเช้าแสดงความยินดี

ทั้งนี้ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นคณะแรกของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2511 ตามแผนดำเนินการขยายพื้นที่คณะวิชาออกมาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โดยดำริของท่านศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อธิการบดีในขณะนั้น