คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนระยะสั้นฤดูร้อน2024 Silpakorn Summer School Programให้กับนักศึกษาจาก Ton Duc Thang University ประเทศเวียดนาม วันที่ 9

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนระยะสั้นฤดูร้อน 2024
Silpakorn Summer School Program ให้กับคณะนักศึกษาและอาจารย์
จาก Ton Duc Thang University ประเทศเวียดนาม จำนวน 56 คน ตามนโยบายการพัฒนาความเป็นสากล
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้เข้ามาร่วมเรียนรู้และเปิดประสบการณ์
ทั้งในคณะศึกษาศาสตร์ และเครือข่ายชุมชนวิชาชีพของคณะฯ

โดยกิจกรรมในวันที่ 9 ได้จัดกิจกรรมงานฝีมือไทยเพื่อเสริมทักษะให้กับนักศึกษา ในภาคเช้าจัดให้มีการทำขนมไทย “ขนมลูกชุบ”
และในภาคบ่ายจัดให้ทำพวงมาลัย ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชลิต ลิ้มพระคุณ และคุณพรพิมล จันเกษม
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ในการสาธิต สอนฝึกปฏิบัติและดูแลกิจกรรม
ณ ห้องไทยประกันชีวิต อาคารโสมสวลี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร