คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลเพื่อความเป็นสิริมงคล ในวาระครบรอบ 54 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 54 ปี
โดยดำเนินการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะฯ
ซึ่งได้รับในความเมตตาจากคณะสงฆ์วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหารนำโดย พระศรีวิสุทธิวงศ์ (สุวิทย์ ปวิชฺชญฺญู ปธ.9)
รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ประธานสงฆ์ในการเจริญพระพุทธมนต์
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
พร้อมด้วยคณบดีคณะอักษรศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้แทนคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี