คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Ton Duc Thang University ประเทศเวียดนามภายใต้โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนระยะสั้นฤดูร้อน2024 Silpakorn Summer School Program วันที่ 1

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์ จาก Ton Duc Thang University ประเทศเวียดนาม จำนวน 56 คน ที่เข้าร่วมในโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนระยะสั้นฤดูร้อน 2024 Silpakorn Summer School Program ตามนโยบายการพัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้เข้ามาร่วมเรียนรู้และเปิดประสบการณ์ ทั้งในคณะศึกษาศาสตร์ และเครือข่ายชุมชนวิชาชีพของคณะ โดยกิจกรรมในวันที่ 1 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ จันทราช รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาอาสาสมัคร ในการร่วมจัดกิจกรรมต้อนรับ พร้อมทั้งการจัด Campus Tour รอบมหาวิทยาลัย เพื่อทำความรู้จักกับสถานที่ต่าง ๆ ภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์