คณะศึกษาศาสตร์ รับมอบหนังสือบริจาคจากผู้ใหญ่ใจดี

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 คุณสุรวุฒิ ปังอักษร จากสถาบันกวดวิชา Tutor Onclick ตึกสีลม 64 กรุงเทพฯ บริจาคหนังสือเรียน แนวข้อสอบในรายวิชาคณิตศาสตร์ และตำราภาษาอังกฤษ ให้กับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นคลังความรู้ สร้างประโยชน์ต่อนักเรียนและนักศึกษาในการศึกษาค้นคว้า


ในโอกาสนี้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบคุณผู้บริจาคและสนับสนุนไว้ ณ โอกาสนี้ และจะนำไปส่งต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน นักศึกษาต่อไป