“ศึกษาศาสตร์ ศิลปากร” จัดทำบุญตักบาตรทุกวันพุธอย่างต่อเนื่อง สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม

วันที่ 6 มีนาคม 2567 ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร โครงการ “ศึกษาศาสตร์ ตักบาตรร่วมบุญ”
โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์
พร้อมทั้งรับบิณฑบาตอาหารแห้ง
ซึ่งกิจกรรมจะจัดเป็นประจำทุกวันพุธ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และเป็นการสร้างสัมพันธภาพภายในคณะฯ