คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการ “ศึกษาศาสตร์ ตักบาตรร่วมบุญ” สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร โครงการ “ศึกษาศาสตร์ ตักบาตรร่วมบุญ”
โดยได้อาราธนา พระครูโกวิทสุตการ (หลวงพ่อกำไร โกวิโท)
ศิษยเก่าปริญญาโทสาขาวิชาพัฒนศึกษา รองเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี เจ้าอาวาสวัดโคกเขมา
รวมพระสงฆ์ทั้งสิ้น 7 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมทั้งรับบิณฑบาตอาหารแห้ง
ซึ่งกิจกรรมจะจัดเป็นประจำทุกวันพุธ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
และเป็นการสร้างสัมพันธภาพภายในคณะฯ