โครงการกีฬาสีคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566และโครงการกล้วยไม้เกม ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดโครงการกีฬาสีคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 และโครงการกล้วยไม้เกม ประจำปีการศึกษา 2566
เพื่อเสริมสุขภาพและสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี มีความรักใคร่สามัคคีภายในคณะฯ
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการฯ
ณ อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา (โรงยิมใหม่) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ชมภาพเพิ่มเติมแบบจุใจได้ที่ >> https://shorturl.asia/j7aEH