คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการ “ศึกษาศาสตร์ ตักบาตรร่วมบุญ” อย่างต่อเนื่อง

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดโครงการ “ศึกษาศาสตร์ ตักบาตรร่วมบุญ”
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญญัติ เรืองศรี อาจารย์อาวุโส
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร โครงการ “ศึกษาศาสตร์ ตักบาตรร่วมบุญ”
โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมทั้งรับบิณฑบาตอาหารแห้ง
ซึ่งกิจกรรมจะจัดเป็นประจำทุกวันพุธ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
และเป็นการสร้างสัมพันธภาพภายในคณะฯ