โครงการมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติและขอบคุณนักกีฬาคณะศึกษาศาสตร์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการขอบคุณนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ทีมงาน
และมอบรางวัล พร้อมกล่าวแสดงความยินดีแก่นักกีฬาที่ได้เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567”
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ต๊ะวิชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ ได้กล่าวชื่นชมนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ทีมงาน
เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและขอบคุณนักกีฬาที่คว้า 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและคณะวิชา โดยมีผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน เข้าร่วมงาน