คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิธีทำบุญใส่บาตรประจำวันพุธพร้อมถวายมุทิตา “พระครูโกวิทสุตการ (หลวงพ่อกำไร โกวิโท)”

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร โครงการ “ศึกษาศาสตร์ ตักบาตรร่วมบุญ”
โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 7 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมทั้งรับบิณฑบาตอาหารแห้งในช่วงเช้า
ซึ่งกิจกรรมจะจัดเป็นประจำทุกวันพุธ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
ทั้งนี้ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสที่ พระครูโกวิทสุตการ (หลวงพ่อกำไร โกวิโท)
ศิษย์เก่าระดับปริญญาโทสาขาวิชาพัฒนศึกษา นธ.เอก, ปธ.๔, พธ.บ, ศษ.ม, รป.ด
รองเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี เจ้าอาวาสวัดโคกเขมา จังหวัดนครปฐม
ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แก่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์
เป็น พระครูสัญญาบัตรเทียบเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม