โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร เข้าศึกษาดูงานแนวทางการศึกษาต่อและเยี่ยมชมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จาก โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี
เข้าศึกษาดูงานเรียนรู้แนวทางการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและเรียนรู้เกี่ยวกับ
แนวทางการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมพื้นที่ภายในคณะศึกษาศาสตร์ และศูนย์ออกกำลังกายฯ
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ