คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการ “ศึกษาศาสตร์ ตักบาตรร่วมบุญ”สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

วันที่ 31 มกราคม 2567 ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร “ศึกษาศาสตร์ ตักบาตรร่วมบุญ”
โดยนิมนต์พระจำนวน 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์
พร้อมทั้งรับบิณฑบาตอาหารแห้งในช่วงเช้า
ซึ่งกิจกรรมจะจัดเป็นประจำทุกวันพุธ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
และเป็นการสร้างสัมพันธภาพภายในคณะฯ