คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนเริ่มดำเนินการปรับปรุงอาคารศึกษาศาสตร์ 1

วันที่ 29 มกราคม 2567 ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณะศึกษาศาสตร์
พร้อมด้วย รองคณบดี คณาจารย์ บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์
และ บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภูมิ เอ็นจิเนียริ่ง
สักการะพระพิฆเนศวร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล
ในการดำเนินการซ่อมแซมอาคารศึกษาศาสตร์ 1
ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 เป็นเวลา 180 วัน