ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มอบเกียรติบัตรนักศึกษาแลกเปลี่ยน

วันที่ 23 มกราคม 2567 ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
พร้อมด้วย อาจารย์เอกชัย ภูมิระรื่น รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและพันธกิจเพื่อสังคม
และคณาจารย์จากสาขาวิชาการสอนภาษาจีน ภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ
มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จากมหาวิทยาลัยชนชาติส่วนกลาง
สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 2 คน
Mr. Xiao Yuqiu และ Mr. Yan Wenliu
โดยเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตั้งแต่ช่วงเวลา 15 กันยายน 2566 ถึง 24 มกราคม 2567