คณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมส่งกำลังใจทัพนักกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาก่อนร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย “นนทรีเกมส์”

วันที่ 21 มกราคม 2567 ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และตัวแทนนักกีฬาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
เข้ารับฟังโอวาทจากคณะผู้บริหาร ในโอกาสที่ตัวแทนนักกีฬามหาวิทยาลัย
(โครงการสานฝันนักกีฬาสู่นักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่)
จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์”
ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2567
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนนักกีฬาในการแข่งขันนี้ด้วย