คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการ “ศึกษาศาสตร์ ตักบาตรร่วมบุญ” สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

วันที่ 17 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร
“ศึกษาศาสตร์ ตักบาตรร่วมบุญ” โดยนิมนต์พระจำนวน 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์
พร้อมทั้งรับบิณฑบาตอาหารแห้งในช่วงเช้า
ซึ่งกิจกรรมจะจัดเป็นประจำทุกวันพุธ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
และเป็นการสร้างสัมพันธภาพภายในคณะฯ