คณะศึกษาศาสตร์ จัดทำบุญตักบาตรประจำวันพุธ

วันที่ 10 มกราคม 2567 ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร
โดยนิมนต์พระจำนวน 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมทั้งรับบิณฑบาตอาหารแห้งในช่วงเช้า
ซึ่งกิจกรรมจะจัดเป็นประจำทุกวันพุธ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
และเป็นการสร้างสัมพันธภาพภายในคณะฯ