คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิธีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2567
เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างกำลังใจในการปฏิบัติงาน