โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาณ เมืองเพิร์ธ รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย เครือรัฐออสเตรเลีย

วันที่ 18-21 มิถุนายน 2567 ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
คณะกรรมการประจำคณะฯ คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหาร
การบริการวิชาการ การวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
การบริหารจัดการองค์กรและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา จำนวน 2 สถาบัน ได้แก่ School of Education, Curtin University และ Graduate School, University of Western Australia (UWA)
ณ เมืองเพิร์ธ รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย เครือรัฐออสเตรเลีย