ขอเชิญครูผู้สอน อาจารย์ และบุคลากรทางด้านการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การใช้ Chat GPT และ AI เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและการทำงาน

ด่วน ‼️ รับสมัครครูผู้สอน อาจารย์ และบุคลากรทางด้านการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การใช้ Chat GPT และ AI เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและการทำงาน

🗓️ วันอาทิตย์ ที่ 30 มิถุนายน 2567

⏰ เวลา 09.00 – 12.00 น.

💻 ผ่านระบบออนไลน์