ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและกำหนดวันสอบคัดเลือก ตำแแหน่งอาจารย์ สาขาศิลปศึกษา