กำหนดการให้บริการสั่งจอง วัดตัว และอัตราค่าบริการชุดครุยวิทยฐานะ แก่ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดการให้บริการสั่งจอง วัดตัว และอัตราค่าบริการชุดครุยวิทยฐานะ
ชุดสูทสากลนิยม และชุดเครื่องแบบปกติขาว แก่ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2566
………………………………..
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.at/ceAS4