,

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต

📣 รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 📣 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 🎯

📌 รอบที่ 1 รับสมัครระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2566 – 23 กุมภาพันธ์ 2567
📝 สอบข้อเขียนศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษา 📝
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.
🔖 สอบสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่สอบข้อเขียนผ่าน 🔖
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. *ออนไลน์

❤️ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราเอกเทคฯ ทับแก้ว 💁🏻‍
FB: Educational Technology, Silpakorn University #มาเป็นครอบครัวเดียวกัน #เอกเทคฯทับแก้ว #EduTechSU #ทับแก้วคือบ้านศึกษาศาสตร์คือครอบครัว #ศึกษาศาสตร์ศิลปากร