คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการ “ศึกษาศาสตร์ ตักบาตรร่วมบุญ”สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

วันที่ 24 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร “ศึกษาศาสตร์ ตักบาตรร่วมบุญ”
โดยนิมนต์พระจำนวน 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์
พร้อมทั้งรับบิณฑบาตอาหารแห้งในช่วงเช้า
ซึ่งกิจกรรมจะจัดเป็นประจำทุกวันพุธ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
และเป็นการสร้างสัมพันธภาพภายในคณะ ฯ