คณะศึกษาศาสตร์ จัดพิธีมอบครุสิทธิ์ มอบสิทธิ์แห่งความเป็นครู ให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2566

คณะศึกษาศาสตร์ จัดพิธีมอบครุสิทธิ์ มอบสิทธิ์แห่งความเป็นครู ให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2566

วันที่ 11 มกราคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานพิธีมอบครุสิทธิ์ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้ศิษย์ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ครู และครูได้ทำพิธีมอบสิทธิ์ความเป็น “ครู” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา และเพื่อเป็นการยกย่องอาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการอนุรักษ์สืบสานต่อยอดวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีไว้

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วมพิธี
ดำเนินการประกอบพิธีโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญญัติ เรืองศรี อาจารย์อาวุโส

ซึ่งพิธีมอบครุสิทธิ์ นั้น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเริ่มจัดครั้งแรกในปี พ.ศ.2522 และจัดต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ชมภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/DTRgahWpFSGX96zX7