สรรสร้างอย่างสร้างสรรค์กับนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

“สรรสร้างอย่างสร้างสรรค์กับนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน”

 จัดระหว่างวันที่ 2 – 23 มีนาคม 2567 ณ ห้องกิจกรรมอาจารย์ ชั้น 2  อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
**ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้มากกว่า 1 หัวข้อ**

หัวข้อที่ 1        การออกแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนสร้างสรรค์เพื่อการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้นวัน
เสาร์ที่ 2 มี.ค. 67  เวลา 9.00 – 16.00 น. 
วิทยากรโดย อ.ดร.ปรียศรี  พรหมจินดา (นักวาดภาพประกอบ Naamnoi)

หัวข้อที่ 2        – เทคนิคการปั้นและออกแบบตัวละคร 3D สร้างสรรค์สำหรับผู้เริ่มต้น
เสาร์ที่ 9 มี.ค. 67 เวลา 9.00 – 16.00 น.  / วันเสาร์ที่ 16 มี.ค. 67 
เวลา 9.00 – 12.00 น.  วิทยากรโดย อ.ธนาเทพ  พรหมสุข

– ทรัพย์สินทางปัญญา: ลักษณะผลงาน และขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
เสาร์ที่ 16 มี.ค.67  เวลา 13.00 – 16.00 น.
วิทยากรโดยคุณปนัดดา  กุลพานิช

หัวข้อที่ 3        สร้างห้องเรียนให้มีชีวิต  ด้วยการผลิตบอร์ดเกม
เสาร์ที่ 23 มี.ค. 67  เวลา 9.00 – 16.00 น. 
วิทยากรโดย อ.ดร.พรพิมล  รอดเคราะห์